New project funded by DFF: Electron transport in the THz-regime

Monday 25 May 20
|

Congratulation with your granted project

 

Tera-Hertz time-domain spectroscopies (THz-TDS) and novel near-field techniques can follow the motion of electronic charges in conductors in time even down to the nano-meter scale. The goal of this project funded by DFF is to calculate the THz response of nano-conductors in order to provide a quantum theory which link the experimental results to the underlying atomic defects and scattering mechanisms.

 

Besides being important for scientific explorations of nano-scale electron dynamics, the THz ultrafast control of current is interesting for future electronic applications - so-called "light-wave" electronics.

 

Danish version:

 

Graden af perfektion på atomar skala er afgørende for elektron transport. Defekter i strukturen, f.eks. korngrænser eller urenhedsatomer spreder elektronerne. Nye 2D materialer har potentiale i mange retninger relateret til elektron transport, f.eks. til at gøre elektronik hurtigere og mere energi-økonomisk, til mere effektive sol-celler, eller til ultra-små elektroniske sensorer til biologiske markører for sygdomme. DTU-Fysik og DTU-Fotonik er blandt de førende, når det kommer til at undersøge elektrisk ledningsevne i 2D materialer med THz lys. Men der mangler en grundlæggende forståelse af sammenhængen imellem defekter på atomar skala og det man måler. Vi vil gerne vide hvilke defekter som giver hvilke udslag i THz målinger. Forstår vi hvilke defekter som spreder ved vi også hvad der skal optimeres når materialerne bliver fremstillet.

  

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://cng.dtu.dk/highlights/nyheder/Nyhed?id=%7B70A77C14-79B4-4FBE-919A-212CE1EF9C14%7D
5 OCTOBER 2022